Ośrodek Szkoleniowy Rybołowstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu wzbogaca swoja

ofertę szkoleniową o kursy skierowane do rybaków. W nowej ofercie znależć można kursy z zakresu:

> ZABEZPIECZENIE SUROWCA RYBNEGO
> OBSŁUGA SYSTEMÓW ECHOLOKACJI I ICHTIOLOKACJI

RYBOŁOWSTWO JAKO POCZĄTEK ŁAŃCUCHA RYNKOWEGO W OBROCIE

 I PRODUKCJI PRODUKTÓW RYBNYCH W DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ REGIONÓW NADMORSKICH 

> PRAKTYCZNA KONTROLA STATECZNOŚCI STATKU RYBACKIEGO

EKSPLOATOWANEGO W WARUNKACH EKSTREMALNYCH W

ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA JEDNOSTKI

> ŁĄCZNOŚĆ MORSKA BLISKIEGO ZASIĘGU PROWADZONA

W SYTUACJI RUTYNOWEJ I AWARYJNEJ

ZWIĄZEK RYBOŁOWSTWA I SPECYFIKI EKOSYSTEMÓW MORSKICH
zasady zrównoważonego rybołowstwa podstawą dobrobytu społeczności nadmorskich

>  OCENA STATECZNOŚCI STATKU RYBACKIEGO PRZYGOTOWANEGO DO
POŁOWÓW PELAGICZNYCH Z ŁADOWNIAMI DO TRANSPORTU RYBY
 W OCHŁODZONEJ WODZIE MORSKIEJ.