15 kwietnia 2011 roku Akademia Morska w Szczecinie podpisała z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę na dofinasowanie projektu pn. „Uruchomienie Ośrodka Szkoleniowego Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu jako nowoczesnego narzędzia szkoleniowego”. Projekt realizowany przez Akademię jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Kierownikiem projektu odpowiedzialnym za nadzór i kontrolę nad prawidłowością realizacji operacji budowy, wyposażenia i uruchomienia ośrodka oraz autorem koncepcji jego budowy jest prof. nadzw.  dr inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka.
Celem głównym projektu jest opracowanie i stworzenie nowoczesnych metod i narzędzi szkoleniowych, pozwalających na poprawę kwalifikacji zawodowych osób związanych z sektorem rybołówstwa.

Dzięki realizacji projektu Ośrodek Szkoleniowy Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu stanie się nowoczesnym narzędziem szkoleniowym spełniającym wymogi szeregu konwencji, w tym: Konwencji STCW-F, Konwencji SOLAS, SAR, MARPOL.
Ośrodek Szkoleniowy Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu:

  • zapewni możliwość doskonalenia kwalifikacji zawodowych pracownikom sektora rybołówstwa, wynikających z międzynarodowych konwencji, w tym: STCW-F, SOLAS, MARPOL, SAR, ILO,
  • zapewni możliwość zdobywania wiedzy o nowych metodach, technikach i narzędziach połowowych,
  • umożliwi zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu ratownictwa i ratowania życia i mienia na morzu dzięki ćwiczeniom na nabrzeżu i poligonie zgodnie z nowymi standardami inkorporowanymi z przepisów światowych (IMO) i europejskich (EMSA);
  • będzie nowoczesny i kompleksowy – wyposażony w specjalistyczną infrastrukturę dydaktyczno – szkoleniową i oferujący zintegrowane szkolenia specjalistyczne;
  • umożliwi przekwalifikowanie osób chcących zawodowo związać się z rybołówstwem, jak i odchodzących z rybołówstwa na rzecz sektorów lądowych i innych morskich.

Ośrodek składać się będzie z ośrodka dydaktycznego oraz poligonu do zajęć praktycznych wraz z nabrzeżem.