Kierownik projektu – dr inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. nadzw. AM
Asystent finansowy – mgr Karina Ludek
Specjalista ds. wyposażenia – mgr inż. Marcin Szymczak
Specjalista ds. rybołówstwa – mgr inż. of. wacht. Artur Nahajowski
Koordynator prac techniczno-technologicznych - mgr inż. Robert Wyrostkiewicz
Pracownik ds. zamówień publicznych – mgr Marta Mikulska-Nawacka
Pracownik ds. kadr - mgr Grażyna Wojtczy