zatrudni w charakterze instruktorów (wykładowców) absolwentów Akademii Morskich lub uczelni wyższych o kierunkach związanym z tematyką morską.

 

Od Kandydatów oczekujemy:
co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu kursów i szkoleń zgodnych z tematyką ukończonych studiów,
Znajomości Konwencji STCW, SOLAS, MARPOL
ponadto osoby zainteresowane wykażą się posiadaniem:
jednego z niżej wymienionych dyplomów:

  • ważny dyplom morski na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
  • ważny dyplom morski na poziomie zarządzania w dziale pokładowym
  • ważny dyplom morski na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym
  • ważny dyplom morski na poziomie zarządzania w dziale maszynowym
  • dyplom oficera ochrony obiektów portowych
  • dyplom oficera ochrony statku
  • ważny certyfikat operatora systemu GMDSS GOC

Dodatkowo osoby uprawnione do prowadzenia kursów medycznych oraz przeciwpożarowych są zgłoszone w odpowiednim Urzędzie Morskim do prowadzenia zajęć  zgodnie z Konwencją STCW 95 oraz posiadają:

  • dyplom starszego ratownika medycznego lub  ratownika medycznego
  • dyplom instruktora p-poż

Atutem przy rozpatrzeniu kandydatur  będzie aktualne posiadanie przeszkolenia pedagogicznego.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy składać w Ośrodku Szkoleniowym Rybołówstwa Bałtyckiego przy ulicy Mazowieckiej 15-16, 78-100 Kołobrzeg  do dnia 30.06.2013 roku od poniedziałku do piątku w godz. 0800 – 1600.