Terminy kursu:  
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników

  PROGRAM SZKOLENIA

Lp.  

PRZEDMIOT

Liczba godzin
W C L
1. Nautyka 18     18
2. Bezpieczeństwo nawigacji 20     20
3. Łączność morska 5     5
4. Język angielski   20   20
5. Przewozy morskie 4     4
6. Wiedza okrętowa 12     12
7. Budowa i teoria okrętu 6     6
8. Bezpieczeństwo statku 10     10
9. Ochrona środowiska morskiego 2     2
  RAZEM: 77 20   97