Terminy kursu:  
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników

  PROGRAM SZKOLENIA

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

  W C L
l.Planowanie i realizacja podróży oraz określanie pozycji 
statku
150 76 149 375
2.Bezpieczeństwo nawigacji i ratownictwo morskie 67   23l) 90
3.Język angielski   64   64
4.Łączność morska 4   18 22
5.Manewrowanie statkiem 12     12
6.Przewozy morskie 35   16 51
7.Ochrona środowiska morskiego 11     11
8.Budowa kadłuba, stateczność i niezatapialność statku 63   35 98
9.Prawo morskie 20     20
10.Trygonometria sferyczna 8   12 20
11.Elektronika 10   10 29
12.Informatyka     20 20
Razem: 380 140 423 803

l)  zajęcia praktyczne na symulatorze