Terminy kursu:  
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników

   PROGRAM SZKOLENIA

 
Lp.
 
PRZEDMIOT
 Liczba godzin  Egzamin/ zaliczenie
     W  C  L  S  
I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  VII.
1.  Nautyka.  9      9  E
2.  Bezpieczeństwo nawigacji.  6      6  E
3.  Łączność morska.  7      7  Z
4.  Język angielski.    16    16  E
5.  Meteorologia i oceanografia.  7      7  Z
6.  Manewrowanie.  15      15  E
7.  Przewozy morskie.  14      14  Z
8.  Wiedza okrętowa.  6      6  E
9.  Budowa i teoria okrętu.  14      14  Z
10.  Bezpieczeństwo statku.  4      4  E
11.  Ochrona środowiska morskiego.  6      6  E
12.  Wiadomości prawno-żeglugowe.  6      6  E
   RAZEM:  94  16    110