Praktyczna kontrola stateczności statku rybackiego eksploatowanego w warunkach

                        ekstremalnych w apsekcie bezpieczeństwa jednostki.

CZAS TRWANIA  3 dni ( 21 godzin lekcyjnych) - wykłady i ćwiczenia
DO KOGO szyprowie i załogi statków rybackich, w szczególności małychpokładowych statków rybackich, którzy pragną poszerzyć wiedzę na temat zapewnienia statkom tego typu odpowiedniej stateczności w różnych warunkach pogodowych i eksploatacyjnych.
PROGRAM SZKOLENIA

  > Praktyczna kontrola stateczności małego statku rybackiego

  > Defekty statecznościowe statku na fali

  > Studium przypadku