Związek rybołówstwa i specyfiki ekosystemów morskich - zasady zrównoważonego

                          rybołówstwa podstawą dobrobytu społeczności nadmorskich.

CZAS TRWANIA  3 dni (wykłady - 45 min, ćwiczenia - 45 min, zajęcia terenowe (lekcja muzealna - Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu)
DO KOGO rybacy, pracownicy wyższego i niższego szczebla administracji lokalnej, lokalnych grup     rybackich w związku z realizacją wojewódzkich programów dobrobytu społeczności lokalnych w miejscowościach nadmorskich północnej Polski.
PROGRAM SZKOLENIA

 >  Aspekty biologiczno - ekologiczne środowiska w Bałtyku

 >  Antropopresja - skutki, zapobieganie a strategia UE

 >  Gospodarcze i kulturowe aspekty rybołówstwa