Rybołówstwo jako początek łańcucha w obrocie i produkcji produktów rybnych

                                w działaności gospodarczej regionów nadmorskich.

CZAS TRWANIA

  3 dni (20 godzin lekcyjnych - 45min)

     > wykłady,

     > ćwiczenia

     > zajęcia terenowe (lekcja muzealna - Muzeum Rybołówstwa Morskiego  

                                     w Niechorzu)

DO KOGO  rybacy, pracownicy wyższego i niższego szczebla administracji lokalnej, lokalnych grup rybackich w związku z realizacją wojewódzkich programów dobrobytu społeczności lokalnych w miejscowościach nadmorskich pólnocnej Polski
PROGRAM SZKOLENIA

   >  Aspekty ekologiczne rybołówstwa bałtyckiego

   >  Funkcjonowanie łańcucha rynkowego w rybołówstwie bałtyckim