Łączność morska bliskiego zasięgu prowadzona w sytuacji rutynowej i awaryjnej.

CZAS TRWANIA   3 dni (24 godziny lekcyjne-45 min) - wykłady, ćwiczenia, symulator              i/lub urządzenia rzeczywiste                     
DO KOGO członkowie załóg statków rybackich w strefie A1 GMDSS, od których wymagane jest świadectwo SRC - wiek minimum 16 lat
PROGRAM SZKOLENIA

  > Zadania i organizacja łączności morskiej

  > Systemy i urządzenia radiowe GMDSS

  > Procedury łączności

  > Standardowe zwroty, skróty i kody w służbie   

      radiokomunikacyjnej

  > Obsługa urządzeń radiowych

  >  Prowadzenie łączności