Zabezpieczenie surowca rybnego.

CZAS TRWANIA   3 dni ( 24 godziny lekcyjne - 45 min)
DO KOGO  pracownicy sektora gospodarki rybackiej
PROGRAM SZKOLENIA

  > Zasoby i połowy organizmów wodnych

  > Surowce rybne

  > Ocena jakości surowców rybnych

  > Obróbka wstępna surowców rybnych

  > Chłodnictwo i zamrażalnictwo

  > Technologia produktów rybnych